100 rocznica nadania honorowego obywatelstwa

W dniu 9 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w Parku Ujazdowskim przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego odbyła się uroczystość upamiętniająca 100 rocznicę wręczenia mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. O przebiegu tamtego historycznego wydarzenia mówił p. profesor Marek Drozdowski. O zasługach Paderewskiego w odzyskaniu niepodległości przypomniał p. poseł Andrzej Melak przedstawiciel Marszałka Sejmu i p. Xymena Pilch-Nowakowska. Przemówienie okolicznościowe wygłosił ucharakteryzowany na Maestro Paderewskiego p. Janusz Leśniewski-Przewodniczący Sekcji RTVIF ZASP.

Na zakończenie uroczystości został złożony wieniec przed pomnikiem przez przedstawiciela Sejmu RP. Delegacja uczniów z naszej szkoły złożyła wiązankę kwiatów u stóp Pomnika Patrona Szkoły. W uroczystości brali udział przedstawiciele klasy 3b gimnazjum oraz klasy 7b i 7a Szkoły Podstawowej nr 373 pod opieką p. Krystyny Mędrali (autorki notki i zdjęć).