Lato w mieście 2018 – regulamin i opłaty za posiłki

Szanowni Rodzice,

przekazujemy Regulamin Wakacyjnej  Placówki Edukacyjnej obowiązujący uczestników Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” w Szkole Podstawowej nr 373 w Warszawie.

SP -373 Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej (pdf)

Opłata za wyżywienie w ramach „Lata w Mieście”

Potwierdzeniem zapisu dziecka zakwalifikowanego na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w Szkole Podstawowej nr 373 jest dokonanie, opłaty za wyżywienie oraz złożenie w terminie od 8 czerwca 2018 r. godz. 8:00 do 18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 373, ul. Angorska 2 w Warszawie, potwierdzenia wpłaty za wyżywienie oraz karty kwalifikacyjnej. Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 373:
37 1030 1508 0000 0005 5038 8073 

W treści przelewu należy wpisać: „Opłata za żywienie w ramach Warszawskiego Programu „Lata w Mieście” w SP nr 373 w okresie od …. do ….– imię i nazwisko dziecka”.

Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły.