2017-09-07 Wyprawa PoMOC

Szanowni Państwo,
W ramach programu Wyprawa PoMOC, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozpoczyna cykl warsztatów umiejętności osobistych wspomagających radzenie sobie z przemocą w rodzinie. Najbliższy warsztat poświęcony będzie rozumieniu emocji własnych i cudzych oraz odkrywaniu indywidualnych potrzeb, o których mówią nam emocje, a także odkrywaniu osobistej siły i mocy.

Warsztat odbędzie się 30 września 2017 w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 499 37 33 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 15.00).

dyrektor SP373