2017-09-14 Dopłaty do obiadów

Szanowni Rodzice,
przekazujemy informacje dotyczące opłat za obiady finansowane przez OPS dzielnicy Praga PołudnieZałącznik– plik w formacie pdf. – Informacja dla Rodziców dot. przyznania pomocy z OPS w formie dofinansowania do obiadów szkolnych.

dyrekcja SP373