2017-09-18 Program stypendialny dla uczniów na wyjazd na roczną wymianę do USA!

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie klas trzecich gimnazjum,

przekazujemy informacje o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2018/2019. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/technikum, który:
• ma polskie obywatelstwo;
• urodził się między 01.01.2001 a 31.12.2002 (osoby niepełnosprawne: 15.02.2000-15.07.2003);
• zna język angielski w stopniu komunikatywnym;
• spełnia wymogi dot. uzyskania  wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA