2017-09-22 W Łazienkach

W dniu 22 września 2017 roku w ramach Koła krajoznawczego odwiedziliśmy Łazienki Królewskie. W spacerze wzięli udział uczniowie z klasy 7a, 7c szkoły podstawowej i 2c, 2f gimnazjum. Pomnik Fryderyka Chopina była naszym punktem startowym. Tu spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem dr. Bartłomiejem Iwańczakiem, który poprowadził nas m.in. do: kolumny z orłem wskazującej miejsce powstania pierwszej osady na lewym brzegu Wisły oraz głazu Jastrzębowskiego z nietypowym zegarem słonecznym.

Zadaniem uczniów było doprowadzenie nas do kolejnego punktu (wymienionego przez przewodnika), określenie typu parku, znalezienie określonej rzeźby w otoczeniu.
Zapraszamy na kolejne spacery w inne miejsca w Warszawie.

p. Fornalska Agnieszka, autorka zdjęć w galerii