2017-10-10, 11, 12 – Wyjazd integracyjny

W dniach 10-12 X br. pięć klas siódmych i klasa czwarta uczestniczyły w wyjeździe integracyjnym na Roztoczu. Zwiedzanie Sandomierza i Zamościa oraz zabawy integracyjne w Janowie Lubelskim i Ulanowie, dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń.

p. Dorota Fajdek