30 Rocznica uchwalenia KONWENCJI PRAW DZIECKA przez ONZ – świetlica – 21 listopada 2019

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, potocznie zwanej Światową Konstytucją Praw Dziecka, była inspiracją do rozmowy na temat praw i obowiązków dzieci. Dzieci z uwagą wysłuchały historii kształtowania się tego ważnego dokumentu, który mówi o ICH prawach i obowiązkach oraz możliwościach działania w jego zakresie. Chętne dzieci wykonały grafikę ilustrującą wybrane przez dzieci prawo lub obowiązek.

minigaleria

p. Bożena Gaweł