Kolejne informacje dot. programu „LATO W MIEŚCIE 2019”

Szanowni Państwo,

informacje o zakwalifikowaniu na Warszawski Program „Lato w Mieście” 2019 można uzyskać – od 6 maja 2019 roku, od godz. 16:00 – poprzez zalogowanie się  do  elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice/prawni  opiekunowie uczniów zakwalifikowanych na Warszawski Program ”Lato w Mieście” 2019 proszeni są o potwierdzenie w terminie od 6 maja 2019 roku, od godz. 16:00 do 16 maja 2019 roku, do  godz. 10:00 woli uczestnictwa w ww. Programie – poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w  której uczeń został zakwalifikowany – pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki na konto szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany.  Uczniowie zwolnieni w ciągu roku szkolnego 2018/2019 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.

Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Lato w Mieście” 2019.

Zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program „Lato w Mieście” 2019 w dniu 20 maja 2019 roku o godz. 14:00 zostaną przekazane za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) informacje, o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych na Warszawski  Program „Lato w Mieście” 2019.