Akcja – Szczepimy się

Szanowni Państwo,

informuję o kontynuacji akcji szczepień dzieci powyżej 12. roku życia przeciwko COVID-19.

Procedura zgłoszenia na szczepienie wygląda następująco:

-rodzice zgłaszają chęć zaszczepienia dziecka poprzez wypełnienie deklaracji chęci zaszczepienia, dokument przekazują do szkoły (do wychowawcy lub sekretariatu szkoły);
-procedura wygląda identycznie w przypadku rodziny dziecka i pracowników szkoły;
-szczepienie odbywa się bezpośrednio w punkcie szczepień;
-zadaniem dyrektora jest zorganizowanie wyjścia do punktu szczepień, w tym m.in. zapewnienie opieki uczniom podczas szczepienia (opiekę sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele);
-szkoła w celu ustalenia terminu szczepienia i w sprawach organizacyjnych kontaktuje się z dotychczasowym koordynatorem wyznaczonym przez podmioty lecznicze;
-przekazuje informację o liczbie osób deklarujących udział w szczepieniu (w tym członków rodziny ucznia lub pracownika szkoły);
-dyrektor szkoły wskazuje osobę ze szkoły do szybkiego kontaktu z punktem szczepień;
-dyrektor lub wyznaczona osoba weryfikuje w dniu szczepienia, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają kwestionariusze.

Zachęcamy do wejścia na stronę Szczepimy w szkole! (https://liblink.pl/g0qol7bKSO ) Rodzice znajdą tu informacje dotyczące szczepień, w tym linki do nagrań z webinariów z udziałem lekarzy pediatrów.

W załączeniu:
– deklaracja wstępna przystąpienia do szczepienia
– klauzula informacyjna RODO
– kwestionariusz kwalifikacji do szczepienia
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – deklaracja na szczepienia
Klauzula_informacyjna_zgoda_szczepienie_dzieci Kwestionariusz_wstępnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepełnoletniej_przeciw_COVID-19 kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19

Pozdrawiam!
Katarzyna Spychała