Informacja o zasadach odbioru nagród indywidualnych przez uczestników kampanii Rowerowy Maj

Dzień dobry,

poniżej przesyłamy informację o zasadach odbioru nagród indywidualnych przez uczestników kampanii Rowerowy Maj.

Odbiór nagród indywidualnych przez uczestników będzie możliwy na podstawie okazania książeczek rowerowych uzupełnionych odpowiednią liczbą naklejek. Nie jest konieczny żaden inny dodatkowy dokument.

Informacje o Partnerach – fundatorach nagród, liczbie naklejek uprawniających do odebrania nagrody oraz możliwych terminach wykorzystania wejściówek znajdują się na ostatniej stronie książeczki rowerowej oraz na stronie: https://rowerowymaj.eu/warszawa-2022

Każde dziecko może jeden raz skorzystać z nagrody u każdego z Partnerów, którzy fundują nagrody indywidualne. Potwierdzeniem realizacji nagrody jest pieczątka Rowerowego Maja w polu z logotypem atrakcji.

Prosimy o udostępnienie tej informacji Rodzicom/Opiekunom dzieci aktywnie uczestniczących w kampanii.

 

Przypominamy także, że okrągłe szare naklejki służą oznaczeniu dni wolnych, które przez koordynatorów szkolnych/przedszkolnych zostały wyłączone z kampanii w systemie bo.rowerowymaj.eu na przykład z uwagi na egzaminy klas VIII, zielone szkoły, dni dyrektorskie, wycieczki itp.

Szare naklejki należy wkleić do indywidualnych książeczek rowerowych przed końcem kampanii, ponieważ zmieniają one liczbę naklejek konieczną do odebrania nagród indywidualnych, zgodnie z poniższą rozpiską:

Pozdrawiamy

Zespół Rowerowego Maja