90 lat Myszki Miki

Dnia 16.XI.2018 r. w świetlicy odbyły się wyjątkowe urodziny…
Jubilatką była Myszka Miki, która dnia 18 XI 2018 roku kończyła aż 90 lat!
STO LAT wszyscy zaśpiewali i laurki wykonali.

p. Irena Sznabel
p. Katarzyna Płaskocińska