Zajęcia komputerowe w 2a

Zajęcia komputerowe w 2a

Czy zajęcia komputerowe są nudne i nieciekawe? Na pewno nie. My spróbowaliśmy
podczas zajęć wykonać ilustracje do omawianej lektury pod tytułem „Karolcia”.
Tworząc ilustracje wykorzystaliśmy poznane wcześniej narzędzia. Pracowaliśmy indywidualnie
lub w parach. Dzięki temu powstały wspaniałe prace, a każda z nich jest inna i niezwykła.

Alina Andruszkiewicz