ABC pomocy chorym

Od wielu lat nasi wolontariusze biorą udział  w szkoleniu ABC Pomocy Chorym organizowanym przez Domowe Hospicjum Księży Marianów. Tym razem odbyło się ono 22 października. 14 naszych wolontariuszy pod opieką p. Anny Ratajczyk zdobywało wiedzę nt pomocy ludziom chorym przebywającym pod opieką hospicjum.
Minigaleria

p. Dorota Ościłowicz