Archi Przygody klasy 2B – spotkanie nr 1 – 2019-09-16

Celem programu Archi Przygody jest rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, także poznanie przez dzieci przestrzeni, w której przebywają.
Warsztaty nr 1 nosiły tytuł Przygoda z architekturą.
Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca architekta, poznali terminy związane z architekturą, a na koniec mogli spróbować swoich sił i budowali schronienia z dostępnych materiałów.
Było ciekawie, przydatna była umiejętność współpracy i wyjścia poza schematy. Udało się!
Oto fotorelacja w galerii.
p. Renata Spałek