Archi Przygody – zajęcia nr 2 – 2019-09-27

Drugie spotkanie Archi Przygód odbyło się pod hasłem Nasze otoczenie. Uczniowie stworzyli listę najciekawszych miejsc w okolicy, następnie wyznaczyli trasę, aby odwiedzić je.
Następnie udaliśmy się na spacer badawczy. Po powrocie do klasy dzieci narysowały odwiedzone miejsca, dbając o charakterystyczne detale zaobserwowane w czasie spaceru.
Po czym nastąpiła prezentacja prac.
Okazało się, że mali badacze- odkrywcy wykazali się dużą spostrzegawczością i ogromnym talentem plastycznym.
p. Renata Spałek