Cyberprzemoc i jak na nią reagować.

Gdy mamy do czynienia w sieci z kimś, kto wobec Was zachowuje się niegrzecznie, przedrzeźnia, obraża…. Gdy próbuje wyłudzić nasze dane… Gdy zastrasza Was lub namawia do czegoś, czego nie aprobowaliby Wasi Rodzice, trzeba być czujnym.

Zawsze o wszystkim powinni być poinformowani Wasi prawni Opiekunowie, Rodzice. Jeśli w danym momencie ich nie ma, warto z sytuacji, która jest widoczna np. na ekranie, zrobić zrzut – printScreen. Gdybyśmy musieli złożyć zawiadomienie na policji o przestępstwie lub wykroczeniu, będą potrzebne dowody. Wielu młodych napastników w sieci po poinformowaniu ich, że robimy kopie na potrzeby zgłoszenia sprawy na policję, zaprzestanie swojego działania.

I analogicznie – my sami również unikamy sytuacji, w których doszłoby z naszej strony do naruszenia czyjegoś dobrego imienia, wizerunku, praw autorskich…

Gdy potrzebujemy pomocy fachowców, możemy skorzystać z darmowego telefonu zaufania: 116111 https://116111.pl/problemy/czym-jest-cyberprzemoc,aid,53

W sieci jest coraz więcej treści pomagających uczniom, rodzicom i nauczycielom zgłębić temat i zapewnić dziecku czy nastolatkowi większe bezpieczeństwo.

http://www.dzieckowsieci.pl/

https://www.saferinternet.pl/pl/

Problem robi się tym wyraźniejszy, im więcej czasu uczniowie spędzają w sieci…

Kodeks karny i Kodeks wykroczeń zostały przystosowane do zajść mających miejsce w świecie wirtualnym. Warto o tym pamiętać.