Czym jest mocne hasło?

Jedną z form ochrony własnej przestrzeni na dysku i w sieci, naszych plików, naszych danych jest mocne hasło. Przygotowując się do pracy na TEAMSach, zmienialiśmy hasło przy pierwszym logowaniu na office.com. Uczyliśmy się, czym jest mocne hasło.

Dobrą techniką jest zamiana liter na cyfry. Przykład: Kotek -> k0t3K

Druga to pierwsze litery z fragmentu np. wiersza, wyliczanki czy piosenki. Przykład:
Siała baba mak, nie wiedziała jak. -> SbMnWj

Wystarczy pamiętać, że mocne hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków i składać się z małych, wielkich liter, z cyfr i znaków specjalnych. Zatem dodaj do ciągu znaków małpę, wykrzyknik lub… sam dobrze wiesz 🙂

przykłady: $k0t3K@!   SbMnWj9&

Dodatkowo należy pamiętać, by nie tworzyć identycznych haseł do wielu kont oraz by hasło zmieniać co ok. 1 miesiąc. Nie wolno zapisywać go w oczywistym miejscu i nie powtarzać go…

p. Marzena Lesińska-Wardawy