Depresja – Broszura dla Rodziców

W ramach projektu szkoły z terenu m.st. Warszawy otrzymały niniejszą broszurę w formie elektronicznej i chcemy się nią z Państwem podzielić.
Broszura została przygotowana zgodnie z rzetelną i aktualną wiedzą przez Fundację Zobacz… JESTEM.
Więcej informacji na temat prowadzonych przez Fundację działań na stronach www.zobaczjestem.pl oraz www.zobaczznikam.pl.
Znajdą tam Państwo informacje m. in. o prowadzonych bezpłatnych grupach wsparcia skierowanych do rodziców:dzieci chorujących na depresję, dzieci przejawiających zachowania ryzykowne i zagrożonych samobójstwem, dzieci chorujących na zaburzenia odżywiania się,oraz o innych bezpłatnych obecnie dostępnych formach pomocy młodym osobom, ich rodzicom i opiekunom.