dla8klasy

Zasoby do pobrania, materiały na lekcje

3.4. Przestawianie i przedstawianie danych (s. 95) – 9 i 10 czerwca

Fragment z podręcznika – ze względu na to, że uczniowie zdali podręczniki do biblioteki.

http://zkomputerem.pl/face/HTML/sp/sp834.html

(…) Jeśli będziesz uzupełniać lub całkowicie zmieniać dane, pamiętaj, aby:

 • nic nie wpisywać, gdy brakuje dowolnej danej liczbowej (np. daty);
 • wpisać znak * (lub inny), gdy brakuje danej tekstowej;
 • datę urodzenia i godzinę wpisywać dokładnie według wzoru – w formacie daty;
 • długość i wagę wpisywać jako liczby – bez jednostek.

Zanim przystąpisz do analizy danych, na wszelki wypadek skopiuj zawartość arkusza dane – zaznacz cały arkusz (kliknij puste pole nad numerem pierwszego wiersza), skopiuj i wklej do pierwszego pustego arkusza skoroszytu. Nowy arkusz nazwij dane do obróbki. Teraz możesz przystąpić do opracowywania danych.

 • Dodaj kolumnę z numerami porządkowymi w arkuszu dane do obróbki – kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę C i z menu podręcznego wybierz Wstaw, a następnie Cała kolumna. Nazwij nową kolumnę (np. Lp.) i wypełnij ją serią danych, tak aby ponumerować oseski. Przy okazji poznasz liczbę niemowląt – to numer ostatniego wiersza.
 • W ten sam sposób dodaj kolumnę F zatytułowaną Imię (pełne). Skopiuj do niej wszystkie pierwsze imiona, a potem przejrzyj je i zapisz w jednolitej postaci (np. Zosię zamień na Zofię, a Kubę na Jakuba).
 • Teraz wyszukaj w arkuszu niemowlę o danym imieniu. Aby to sobie ułatwić, posortuj dane według imion. Ustaw kursor w dowolnej komórce kolumny Imię (pełne) i wybierz na karcie Narzędzia główne przycisk Sortuj i filtruj.
 • A teraz sprawdź:
  ile dzieci urodziło się w Szpitalu Bielańskim,
  ile dziewczynek przyszło na świat w Szpitalu MSWiA,
  ilu chłopców urodzonych w Szpitalu Matki i Dziecka ważyło co najmniej 3770 g.

TABELA PRZESTAWNA

Arkusz ma jeszcze lepsze narzędzia do przeglądania dużych zestawów danych. Jednym z nich jest tabela przestawna. Narzędzie to pozwala odpowiednio wybierać, przestawiać oraz filtrować kolumny i wiersze tak, by zaprezentować tylko interesujące nas dane. Ty za pomocą tabeli przestawnej wykonasz statystykę imion noworodków, czyli obliczysz, jak często występują poszczególne imiona.

 • Ustaw kursor w obrębie danych, a następnie na karcie Wstawianie wybierz przycisk Tabela przestawna. W oknie Tworzenie tabeli przestawnej sprawdź, czy zakres danych został właściwie określony, zaznacz miejsce, w którym chcesz umieścić tabelę (na potrzeby tej lekcji wskaż Nowy arkusz), i kliknij przycisk OK.

Rys. 1. Tworzenie tabeli przestawnej

 • Uzupełnij pustą tabelą przestawną, skorzystaj z listy możliwych pól tabeli.
  Przeciągnij nagłówki kolumn (nazwy pól) w odpowiednie miejsca tabeli: Imię (pełne) do miejsca oznaczonego Upuść pola wierszy tutaj, Płeć – do Upuść pola kolumn tutaj oraz ponownie Imię (pełne) – do miejsca oznaczonego Upuść pola wartości tutaj.
Rys. 2. Kreator tabeli przestawnej

Statystyka imion jest gotowa. Teraz wystarczy ustawić kursor w kolumnie Suma końcowa i posortować tabelę przestawną malejąco. Oto przykładowe wyniki sortowania tabeli.

Rys. 3. Przykładowa statystyka imion

Które imiona występują w twoim zestawieniu najczęściej?

 

—————–

Praca na 3 czerwca z 20 maja – Excel – mapy i kartogramy

3.3. Z tabeli – wykres (s. 88)
Omówimy treści podręcznika.
1 – wykresy funkcji – podręcznik
Jako ciekawostkę zobacz wykres warstwowy z nakładką – załącznik.
2 – mapy w office365 – praca na sprzęcie, na zainstalowanym programie excel 2016 lub nowszym

Strony z danymi i informacjami pomocniczymi:

https://pl.tradingeconomics.com/country-list/population?continent=europe

Zobacz, jak wygląda w starszym excelu zrzut z mapy 3d – w załączniku.
Zauważ, gdzie jest narzędzie „MAPY 3D” w nowym…
         Możesz tez obejrzeć inne filmy tego autora, jeśli tematy Cię zainteresują.

Rekurencja – na przykładzie fraktali – z lekcji z dnia 13 maja

Obejrzyj funkcje służące do narysowania fraktali. Samopodobieństwo fraktali czyli powtarzanie się elementu w całości to w rekurencji wywołanie w funkcji samej siebie, ale ze zmienionymi parametrami. Przykład:
from turtle import *

def cantor(bok, n):
    if n==0:
        fd(bok);return
    cantor(bok/3, n- 1)
    pu(); fd(bok/3);pd()

    cantor(bok/3, n- 1)

Wewnątrz funkcji cantor użyto dwa razy cantor z krótszym bokiem i mniejszym stopniem złożoności.
Cały fraktal Cantora w stopniu złożoności = 1 składa się z fraktala Cantora krótszego, prostszego czyli n=0, pustej przestrzeni równej 1/3 długości całego fraktala i drugiego fraktala Cantora krótszego, prostszego, czyli n = 0…
Na czerwono – fragment zatrzymujący funkcję.
————–
Do 2 czerwca przepisz z załącznika dowolny komplet procedur – dla jednego z fraktali. Sprawdź, czy działają poprawnie (czy się rysują) – zapisz plik i prześlij do oceny.
Możemy się umówić, że pracę prześlą Ci, którzy umieją i/lub chcą dobrą oceną podnieść średnią.

Fraktale – nauka bliżej natury…

Jak z ciągiem Fibonacciego, o którym uczyliśmy się w 7 klasie, dziś zapoznamy się z fraktalami.
Fraktal- (łac. fractus – złamany, cząstkowy) w znaczeniu potocznym oznacza zwykle obiekt samo-podobny (tzn. taki, którego części są podobne do całości) albo „nieskończenie subtelny” (ukazujący subtelne detale nawet w wielokrotnym powiększeniu).
Ze względu na olbrzymią różnorodność przykładów matematycy obecnie unikają podawania ścisłej definicji.
Poznamy kolejno:
 • odcinek Cantora
 • drzewo binarne
 • krzywą Kocha (składającą się w śnieżynkę Kocha)
 • Krzywą Peano
 • Krzywą Hilberta
 • Smoka Heighwaya
 • Drzewo Pitagorasa + krzywą Levy’ego
 • Paproć Barnsleya
Potem przyjdzie czas na:
 • Trójkąt Sierpińskiego,
 • dywan Sierpińskiego,
 • piramidę Sierpińskiego,
 • kostkę Mengera + kostkę Hilberta;
 • Zbiory G. Julii i B. Mandelbrota

Rozwiązujemy w pixblocks zadania z kursu 3-go
– a powtórzenie 1-go i 3-go jest w kursie 5-ym.


Pixblocks – współrzędne X i Y, pętle zagnieżdżone

Omówiłam i pokazałam, jak rozwiązywać zadania z kursu 3, lekcje od 1 do 3 włącznie (w trzeciej lekcji 6 pierwszych zadań).
Ten, kto ma możliwość, zachęcany jest do samodzielnego rozwiązywania zadań – w przypadku zagubienia loginu i hasła należy skontaktować się z nauczycielem.
Pixblocks daje możliwość w zdalnym nauczaniu zdobycia dodatkowych – wysokich ocen cząstkowych i łagodnie trenuje pythona.
Zadania z pixblocks z kursu 3-go będę sprawdzała 31 maja 2021. Za 25 zadań z kursu trzeciego – 4, za 32 zadania z kursy 3-go – 5, za 39 zadań z kursu 3-go – szóstka cząstkowa.
Nic nie jest zadane dla tych, którzy nie mają zainstalowanego pixblocksa.
Równolegle szansa na przesłanie zaległych prac.

Oferta i kalkulator punktów do szkół średnich

Oferta:
Plik ze strony edukacja.warszawa.pl -> dla ucznia i rodzica -> rekrutacja -> po szkole podstawowej
Znajdziesz tam – przedziały punktowe z zeszłego roku, harmonogram działań i wiele potrzebnych informacji.
—————————————————————————————–
Kalkulator:
Informacje ogólne;

https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/jak-obliczac-punkty

 

7 kwietnia Python – przeszukiwanie… Powtórzenie wiadomości

dziś: Przejrzymy podręcznik i wynotujemy najważniejsze informacje jako przygotowanie do kartkówki – będzie za tydzień.
Wykonamy kilka działań na listach.
Zdefiniujemy GRĘ.
Sprawdzimy informację z numeru PESEL.
Dwa załączniki znajdziesz na teamsach

2021 03 25 Python – przeszukiwanie list, działania na listach. Pętle FOR i WHILE

Koniecznie sprawdź działanie poleceń na stronie:

http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_algorytmy/5_listy_funkcje.html

Zobacz, że:
można wstawić element na konkretne miejsce do listy,
można konkretny element usunąć,
można dokładać lub ujmować z listy od początku i od końca.

Listę można posortować i odwrócić kolejność.

Do ćwiczeń przyda się krótka lista – zrobisz ją sam.
Przyda się też długa – wystarczy skopiować:

lista=[51, 27, 95, 92, 54, 85, 63, 3, 60,

       52, 39, 48, 95, 91, 47, 80, 40, 6,
       28, 60, 88, 10, 49, 66, 19, 43, 9,
       25 ,45, 9, 26 ,52, 39 ,20 ,73, 70,
       26 ,30, 56, 63, 7, 92, 74 ,67, 7,

80, 10, 69, 53, 83, 7, 70, 59, 77]

Do zadania wpięty jest plik „losowa” i 20210325listy8klasa – sprawdź, jak działa.
Na lekcji – taki mam zamiar – zrobimy zadanie wyszukujące konkretne elementy z listy.
Pobierz „jak_zrozumiec_zaczynamy.py” – tam zamienimy lsłowa na język zrozumiały dla pythona.
Efekt pracy – w grafice – jak zrozumieć_for_while.
Twoim zadaniem będzie zmienić opcję z wyszukiwania mniejszych na wyszukiwanie WIĘKSZYCH. I przesłać rozwiązanie.
Użyj obu pętli: for i while.
Dla zainteresowanych – dodaje zadanie, które przez pętlę FOR znajduje i przekłada na nową listę te elementy, które są mniejsze od 50 na liście.
plik: mniejsze_for8kl20210325 oraz mniejsze_while8kl20210325
*(pliki typu *.py nie są przyjmowane jako załączniki do tej strony – szukaj ich w zadaniu na teamsach)

18/03 Zaprzyjaźnione i doskonałe. Dzielniki, długość, przeszukanie.

Odnośnie tytułu „zadania” = zapamiętaj, kiedy o liczbie możemy powiedzieć, że jest doskonała, a kiedy – o parze liczb, że są zaprzyjaźnione.
Dziś z rozdziału 2.4. Liczby nie tylko doskonałe (s. 62) wybraliśmy informacje dot. pierwiastka i metody znajdowania wszystkich dzielników. Funkcja z komentarzem w załączniku.
Cofnęliśmy się do poprzedniego rozdziału i tam badaliśmy sumę cyfr – w podręczniku funkcja dotyczy wyłącznie liczb 4-cyfrowych i korzysta z for i in range(4). Zmieniliśmy tę funkcję tak, by pasowała do wielocyfrowych liczb. Dowolnych. Wykorzystaliśmy funkcję len() i nauczyliśmy się do przeliczania zmieniać liczbę na napis czyli=> for i in range(len(str(liczba)))
Cała funkcja w załączeniu.
Skoro doszliśmy do napisów, ułożyłam funkcję badającą, czy znak jest samogłoską. Przy jej układaniu wyjaśniłam, że „lepsze jest wrogiem dobrego„, a w tym wypadku krótszy zapis jest lepszy od długiego. Oba – w załączniku – wraz z funkcją zliczającą samogłoski z napisu.
Na koniec zajęć przypomniałam stronę do programowania „blockly” działającą jak translator:
Jest tam ułożony skrypt, który oblicza – korzystając z badania reszty z dzielenia – NWD dla dwóch podanych przez użytkownika liczb. Z zakładki „PYTHON” na w/w stronie skopiowałam do programu MU treść zapisu, następnie uruchomiłam i… zadziałało.
Dodatkowo zwróciłam uwagę, że reszta z dzielenia jest wykorzystywana w innych językach programowania i często jest tak samo zapisywana (%). Podobnie wyglądają również pętle while i warunek if
Gdy coś omawiam, trzeba się liczyć z tym, że na sprawdzianie podsumowujących dział programowania w Pythonie może być pytanie zahaczające o takie właśnie treści.
Dziś nie ma pracy domowej. Za to proszę o pilne uzupełnienie zaległych zadań.

 

2021.03.11 Mozaika – losowa

Zobacz, jak działa losowa (random) w wyborze koloru w rozecie. Zobacz też, jak działa choice – przy wyborze z listy. Zobacz plik pod linkiem: https://python.oeiizk.waw.pl/materialy/b/6_losowanie.pdf Skopiuj do Pythona i sprawdź, jak działają kolejne procedury.
Skopiuj z //fragment do skopiowanie// treść do pythona – sprawdź wcięcia w pliku //przed//.
fragment_do_skopiowania8klasa(txt)
Kolejno definiowałam pasek, dodawałam parametry – usuwając wartości dosłowne, dołożyłam procedurę mozaika, ustawiłam przejścia z podniesionym pisakiem…
Przepisz, uruchom, sprawdź z efektem końcowym – na 5.
Jeśli chcesz 6, ustaw parametr tak, by BOK oznaczał bok całej mozaiki, a rysowanie ma zaczynać się i kończyć w środku mozaiki. Umawiamy się, że kwadracików jest 10 na 10 – tak będziemy wywoływać: mozaika(10, 10, 500)
Porównaj z zadaniami w podręczniku s. 58-61.
Zapamiętaj wszystkie polecenia matematyczne – są tutaj wpięte. Przetestuj je na zadaniach na w/w stronie.

 

2021-03-04 Rysowanie tekstem

W podręczniku na stronie 48 zaczyna się rozdział, z którego wiadomości przydadzą się w rozwiązaniu zadania ze strony 53.
Zrzut w załączeniu do zadania.
Dodaję też inny cukierek (podpowiedź do klepsydry)- przepisz i przetestuj zamieniając „@” np. na „%” lub inny znak.
Postaraj się tam, gdzie to możliwe, użyć pętli for.
Jeśli umiesz zrobić inne litery lub coś ładnego z układu dowolnego lub dowolnych znaków, proszę, prześlij na dodatkową ocenę

2021-02-25 Rozety

Rozety powstają wtedy, gdy daną figurę obracamy wokół jednego wierzchołka n razy, ale tak, by nastąpił obrót o kąt pełny czyli o 360 stopni.
W zadanie wpięte są dwa zrzuty z lekcji – z rozetą bez kolorów i rozetą z kolorami, a rozeta powstała z obrotu kwadratem.
Twoim zadaniem jest – na 5 – wykonać kolorową rozetę obracającą trójkątem.
Informacje o kolorach znajdziesz tu: https://python.oeiizk.waw.pl/materialy/b/5_kolory.pdf
Jeśli nie umiesz, przepisz rozetę z kwadratów – na 4.
Plik załącz do zadania :o)

 

2021-02-18

Python – rysowanie. Biblioteka żółwia: from turtle import *
Polecenia – na lekcji i do pracy samodzielnej:

 

 

Co rysowaliśmy i co objaśniałam:


Przeszliśmy od rysowania „na piechotę” do pętki for oraz do zdefiniowanych procedur – najpierw bez parametru, potem z parametrem.

Nauczyliśmy się wywoływać procedury – rysowanie.

Korzystaliśmy ze ściągawek:

Zwieńczeniem pracy na lekcji było narysowanie kwadratów mających wspólny wierzchołek.

Kwadraty lewoskrętne.

Zadanie na TEAMSach – na 4. zrób procedury z lekcji, zapisz i prześlij. Na 5 – taki zestaw kwadratów, jak na rysunku obok.

Na 6 – stojące na „sztorc” kwadraty o wspólnym wierzchołku.

Zwróć uwagę na to jak ustawiony jest żółw.


2021-02-05. Quiz na Dzień Ochrony Danych Osobowych 2021


2020-12-10. Excel – rzut kostką… modelowanie i symulacja.
Korzystaliśmy z funkcji w excelu – losuj z zakresu.
Tworzyliśmy symulację 100-u rzutów monetą, 120-u rzutów jedną kostką, dwiema kostkami – tworzyliśmy wykresy z sum. Badaliśmy liczbę wystąpień konkretnych sum.

3.12.2020 -Cichy nauczyciel – PYTHON.
Pracowaliśmy na stronie https://hourofcode.com/silent
Wcześniej omówione zostały zmienne: logiczne, liczbowe i string.

2020-11-26 Prezentacja „Game of life”

Prezentacja miała wyjaśnić: kto to John Conway, czym jest „Game of life”, na czym polega, kiedy powstała. Jakie są zasady dla przeżycia komórek. Jak wyglądają i jak się nazywają układy, które umieją przetrwać. Ciekawostki i strony z animacjami online. Źródła.


2020-11-26:

Dziś będę to prezentowała, a za tydzień – spotykamy się na TEAMS:

Jak wejść na spotkanie?

1. Zaloguj się na office.com
2. Przejdź na TEAMSy.
3. W TEAMS: znajdź Kalendarz – w nim zobacz, jak wygląda zaplanowanie spotkanie. ->
*spotkanie będzie miało przycisk dołącz na ok. 15 minut przed i w trakcie jego trwania. Do spotkania można połączyć również przez kanał w zespole.

4. W TEAMS: znajdź Zespoły – zajrzyj do środka naszego zespołu. Zobacz, jak wygląda informacja od nauczyciela.
5. W TEAMS: Znajdź //zadanie 1.// Wejdź do środka – przeczytaj, kliknij na górze.
Zobaczysz, jak nauczyciel „zwraca” informację o wykonanym zadaniu.
=======
6. Zainstaluj na swoim komputerze program TEAMSy.
Przez aplikację, do której logujesz się tymi samymi danymi, łatwiej jest się łączyć z użyciem kamery i mikrofonu oraz jest więcej opcji.
Następna lekcja będzie na TEAMSach.
=======
Pamiętaj! Jeśli nie pracujesz na własnym sprzęcie – wyloguj się na koniec pracy ze wszystkich stron / usług Office365!

Co widać w TEAMSach?

Po kliknięciu w nasz ZESPÓŁ (zrzuty są z zespołu dla klasy 4-ej, Twój będzie niemal identyczny):

Wszystkie prace =zadania widoczne są na kanale ogólnym=wpisy i w zaznaczonym na zielono u góry //PRACE//

UWAGA! Jest zadanie do wykonania – wejdź i zajrzyj do Zadania 1.

Konieczne jest logowanie na office.com za pomocą poznanego loginu=maila …@uczen.eduwarszawa.pl.
W razie zagubienia loginu – podam,
w razie zagubienia hasła – trzeba kontaktować się z p. dyrektor Marią Pryczek.

Jak zrobić folder na OneDrive?

1. Zaloguj się na office.com – znasz login i hasło. Jeśli logujesz się pierwszy raz, strona wymusi zmianę hasła na własne. Zapamiętaj je – przyda się na wielu kolejnych lekcjach i nie tylko.

2. Z lewego menu wybierz chmurę – OneDrive, kliknij.
3. Na OneDrive: z górnego paska wybierz „nowy” -> folder. Nadaj mu nazwę związaną z informatyką – sugestia: Informatyka2020. Ten folder będziemy zapełniać plikami tworzonymi na lekcjach…
4. W górnym lewym rogu wybierz 9 kropek i wróć na Microsoft 365 – na stronę główną.
5. Wybierz z lewej krawędzi pomidorową ikonę POWERPOINT.
6. W POWERPOINT: kliknij w nowy „+”, zgodnie z poleceniami z lekcji i pokazem nauczyciela utwórz Prezentację. Zapisz w swoim folderze.
Prezentacja o „Game of life” – znajdź temat w podręczniku.

ZADANIE do wykonania i przesłania – na TEAMS i materiały do prezentacji też tam zamieściłam.

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox

Pamiętaj! Nie udostępniaj nikomu swojego hasła i loginu! Gdy kończysz pracę i nie jesteś na swoim sprzęcie, koniecznie się wyloguj!


Logowanie (na stronie office.com) do office365.

Pierwsze logowanie związane jest ze zmiana jednorazowego hasła na własne. Mocne hasło (Wielkie i małe litery, cyfry, znaki specjalne i interpunkcyjne, minimum 8 znaków) – jak ułożyć i jak zapamiętać.

Dostęp do (legalnej wersji) oprogramowania online i – do pobrania na domowy komputer – offline.
Login to e-mail. Poczta na Outlook.
Jak wejść do TEAMSów?
Ikony programów/usług


2020-11-19 Test na FORMS – HTML link przesłany przez librus.


2020-11-12 Materiały powtórzeniowe -do sprawdziany z HTML: html8klasa_powtórzenie(pdf)


2020-11-05. N-l nieobecny. Propozycja samodzielnego rozwiązywania zadań w pixblocks. 20 zadań….

!Dla super ambitnych – udział w olimpiadzie:

Albo poprowadź prawidłowo króliczka:
https://www.pixblocks.com/rabbitgoright/

!Uwaga! Oba zadania – olimpiada i „królik” są sezonowe.

 


Przykład strony wraz z grafiką – do pobrania i rozpakowania:
https://drive.google.com/drive/folders/1t7nF5s1j18NUkNlYywB4H4bvetN_Pl3W

HTML – pracujemy na stronie zkomputerem.pl