Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu – akcja Świetlicy

W bieżącym roku szkolnym świetlica przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu„. Celem jest edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów.

p. Katarzyna Konstańczuk-Jancewicz