Dzień Bezpiecznego Internetu 2b

W klasie 2 b uczniowie zastanawiali się, nad korzyściami i problemami związanymi z korzystaniem z Internetu. Po burzy mózgów i mnóstwie argumentów za i przeciw powstały plakaty przedstawiające nasze przemyślenia.

minigaleria

p. Renata Spałek