Dzień Języka Polskiego 28.02.2019

POLACY TEŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ !!!! Ogłosiliśmy zgodnie, że dbać o swój Język Ojczysty – BĘDZIEMY !!!! I nie tylko w mowie, ale i w piśmie !!!
Dzieci usłyszały historię o tym, że kiedyś posługiwano się językiem łacińskim, niezrozumiałym dla większości ówczesnego społeczeństwa. A że narodem jesteśmy rozmownym i chcieliśmy być rozumiani przez inne narody, postanowiliśmy używać go w codziennym życiu oraz w edukacji.
POLACY NIE GĘSI !!! Mikołaja Reja ostatecznie sprawiło, że zerwano z panującą modą pisania w języku łacińskim i każdy mógł porozumiewać się w swoim ojczystym języku.

W stylizowanych zeszytach dzieci wykonały ćwiczenia związane z tworzeniem nowych wyrazów i pięknie wykaligrafowały swoje imię, nazwisko i klasę na wizytówce zeszytu.

p. B. Gaweł