Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka

10 grudnia 1948 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która stała się podstawowym źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka. Na pamiątkę tego wydarzenia 10 grudnia jest obchodzony na całym świecie jako Dzień Praw Człowieka. Obchody dnia są okazją do przypomnienia o ludziach cierpiących
i prześladowanych z powodu walki o prawa człowieka.

Wszystkie prawa człowieka zawarte w Deklaracji dotyczą każdego bez wyjątku, bez względu
na różnice „rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice”. Zgodnie z Deklaracją każdy człowiek ma prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego
i nauki, a także prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju w razie prześladowania.
Dzień ten poświęcony jest również obrońcom praw człowieka na całym świecie, którym życzymy dużo siły, odwagi i wytrwałości w dążeniu do szanowania praw innych ludzi w każdej sferze życia.

Uczniowie klas ósmych przygotowali z tej okazji prezentacje, które pomogą przybliżyć ten temat.