Dzień spadającego liścia.

Kontynuując tematykę jesienną, dzieci w świetlicy namalowały techniką kropkową,
(poznaną podczas spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki), jesienne drzewa w czasie opadania z nich liści.
Prace były pełne barw, tak jak pełna barw jest pora jesieni.
Wspólne działania wywołały wiele emocji, każde z dzieci inaczej próbowało wykonać swoją pracę. A liście spadały, spadały, leciały, leciały …..

p. K. Płaskocińska
p. Bożena Gaweł