Grzybki wrześniowe

24 września to Dzień Grzyba. W świetlicy ten dzień obchodziliśmy bardzo aktywnie. Dzieci poznały budowę grzyba. Zapoznały grzyby jadalne, niejadalne, trujące oraz chronione. Uczyły się korzystać z atlasu grzybów. Wykonały kolorowe grzyby wg własnego pomysłu.
NA koniec chórem wykrzyczały:
„Pamiętaj, że gdy idziesz w las,
zbieraj te grzyby, które znasz”.

Katarzyna Płaskocińska