Harmonogram zapisów na „Zimę w Mieście 2018”

Harmonogram zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” realizowany w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica/ prawnych uczniów

od

do

27.11.2017 r.

08.12.2017 r.

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.
 

 18.12.2017 r.

Publikacja w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych listy uczestników zakwalifikowanych na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
02.01.2018 r. 05.01.2018 r. Wniesienie opłat za żywienie w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów zakwalifikowanych, w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.
18.12.2017 r. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
 

18.12.2018 r.

 

26.01.2018 r.

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów w ramach wolnych miejsc, kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.