Hospicyjne Zaduszki

Wolontariusze naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w Hospicyjnych Zaduszkach, które odbyły się 7 listopada 2019r. Pomagali obsługiwać stoiska z ciastami i brali udział w tworzeniu szpaleru z pochodni podczas procesji. W akcję włączyli się inni uczniowie Szkoły Podstawowej 373 oraz ich Rodzice poprzez upieczenie ciast i przekazanie do Hospicjum. Dochody ze sprzedaży ciast przeznaczone są na działalność hospicjum.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten szczytny cel.
p. Dorota Ościłowicz