Informacja o podręcznikach

Drodzy Rodzice!
Uczniowie klas I-VIII otrzymają bezpłatne podręczniki i ćwiczenia zakupione w ramach dotacji. Podręczniki będą wypożyczone i należy je zwrócić na koniec roku szkolnego (lub w trakcie, jeśli dziecko zmieniłoby szkołę). Ćwiczenia są do użytku ucznia i nie należy ich oddawać. Jeśli Państwa dzieci będą uczestniczyć w lekcjach religii, podręczniki rodzice muszą kupić we własnym zakresie. Wykaz podręczników do religii dla poszczególnych klas znajduje się w załączniku.