Informacje dla ósmoklasistów i uczniów III klas gimnazjum

Drodzy Uczniowie,
w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazujemy specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

plakat_rekrutacja2019-pdf

Jednocześnie informujemy, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

Na podstawie listu pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej