„ZAJĘCIA NA MIARĘ” – Informacje dla Rodziców – nabór

Szanowni Państwo!
Nasza szkoła została wytypowana do udziału w finansowanym przez m.st. Warszawę projekcie pilotażowymZajęcia na miarę”. Projekt zakłada finansowanie zaproponowanych przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych bądź projektów edukacyjnych realizowanych w okresie od marca do czerwca 2019 r. Nauczyciele przygotowali 12 pomysłów na zajęcia pozalekcyjne. Wszystkie te pomysły zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydium Rady Rodziców. Wobec powyższego otwieramy nabór na te zajęcia. Chętni powinni zgłaszać się do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia osobiście lub przez Librus. O zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Jeden uczeń może wybrać jeden rodzaj zajęć.

W załączeniu znajduje się wykaz zajęć z ich krótkim opisem:
Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu pilotażowegoSP373

Pozdrawiam!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 373
Katarzyna Spychała