Informacje dot. „LATA W MIEŚCIE 2019”

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z załącznikiem:

Informacja, dot. zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w WPE

dotyczącym  kolejnego etapu rekrutacji na Warszawski Program „Lato w Mieście” 2019

Ponadto informujemy, że ze względu na RODO szkoły realizujące Warszawski Program „Lato w Mieście” 2019 nie mogą publikować / wywieszać  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na ww. Program.