Informacje o PROGRAMIE „”Twoje dane – Twoja sprawa”

O programie

Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych (*UODO). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  (RODO) kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wsparciem dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju Ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

Organizatorem programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
https://uodo.gov.pl/p/prezes-i-urzad

https://uodo.gov.pl/pl/21/30