Insta.Ling


Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.

Nasza szkoła uczestniczy w programie od wielu lat. Ta forma nauki słówek cieszy się popularnością wśród uczniów, poprawia skuteczność zapamiętywania i znacząco rozszerza zasób słów. Za aktywną pracę uczniowie otrzymują oceny.