JESIENNA WYPRAWA WISŁOBADACZY 2a

W ostatni czwartek tj. 19 września br. grupa „Wisłobadaczy” z 2a wybrała się na jesienne warsztaty. Stworzyliśmy „Grupę Przyrodników” i „Grupę Chemików”. Każda z grup wykonywała inne zadania. „Przyrodnicy” łowili próbki z wody, które potem oglądali pod mikroskopem. „Przyrodnicy” poznali ekosystem środowiska wodnego. „Grupa chemików” poznała i określała właściwości wody. Przeprowadziła doświadczenia z różnymi odczynnikami i obserwowała zmiany zachodzące w próbkach chemicznych.

Zajęcia minęły nam szybko i niepostrzeżenie. Cieszymy się na kolejne spotkanie, które odbędzie się zimową porą.

Zdjęcia w galerii

p. Alina Andruszkiewicz