Kadra pedagogiczna 2018/19

Lp. NAZWISKO IMIĘ nauczany przedmiot
1 SPYCHAŁA KATARZYNA dyrektor szkoły, pedagog
2 PRYCZEK MARIA z-ca dyrektora, matematyka
3 ANDRUSZKIEWICZ ALINA edukacja wczesnoszkolna
4 BALDY MAGDALENA przyroda
5 BARANOWSKI KAMIL wychowanie fizyczne
6 BIŁYK-WOŹNIAK BEATA język niemiecki, etyka
7 BOLESTA BARBARA nauczyciel bibliotekarz
8 BUDNA JOANNA edukacja wczesnoszkolna, etyka
9 CHUDZIK KRYSTYNA wychowanie przedszkolne
10 CIECHAN BARBARA historia, wiedza o społeczeństwie
11 DAWIDZIUK ELŻBIETA język angielski
12 DĄBROWSKA ELŻBIETA język polski
13 DOBROWOLSKA BARBARA wychowanie fizyczne
14 FAJDEK DOROTA historia
15 GAIK EMILIA wychowanie fizyczne
16 GAWEŁ BOŻENA nauczyciel świetlicy
17 GÓRALSKI JAKUB język hiszpański
18 GÓRNIEWSKI NORBERT nauczyciel wspomagający
19 IMASZ BOŻENA plastyka, zajęcia techniczne
20 JAMRÓZ GRZEGORZ muzyka
21 JASIŃSKA AGNIESZKA biologia
22 JASIŃSKA AGNIESZKA logopeda
23 KALISZEK RENATA język polski
24 KĘPA ANNA język angielski
25 KONSTAŃCZUK-JANCEWICZ KATARZYNA nauczyciel świetlicy
26 KOWALCZYK BEATA geografia
27 KRZYŻANOWSKA BEATA język polski
28 LESIŃSKA-WARDAWY MARZENA informatyka
29 LISIAK MAGDALENA psycholog
30 LITWINIUK TOMASZ wychowanie fizyczne
31 MIKOS MARZENA terapia pedagogiczna
32 MORAWIECKA MARIA fizyka
33 OLEASZ DOROTA język polski
34 ORYGA ZOFIA edukacja wczesnoszkolna
35 OSTOWICZ MAŁGORZATA informatyka, doradztwo zawodowe
36 OŚCIŁOWICZ DOROTA religia
37 PALOMBA ALESSANDRA nauczyciel świetlicy
38 PŁASKOCIŃSKA KATARZYNA nauczyciel świetlicy
39 POGOCKA KATARZYNA wychowanie przedszkolne
40 POLAK MAGDALENA język polski
41 RATAJCZYK ANNA pedagog
42 RATYŃSKA-SIDOR ELŻBIETA chemia
43 ROJEWSKA MARTA wiedza o społeczeństwie
44 SAKWARELIDZE ELŻBIETA język niemiecki, język rosyjski
45 SĘDZIKOWSKA KLAUDIA język angielski
46 SPAŁEK RENATA edukacja wczesnoszkolna
47 STARUZIK MONIKA matematyka, informatyka
48 STAWIARZ MONIKA fizyka
49 SUCHARSKA ANNA biologia
50 SZNABEL MAKSYMILIAN religia
51 SZNABEL IRENA nauczyciel świetlicy
52 SZUMOWSKI ROBERT wychowanie fizyczne
53 ŚWINIARSKA MONIKA chemia
54 URBANIAK IRENEUSZ wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
55 URBANOWSKA GRAŻYNA język rosyjski
56 WILCZYŃSKA-KOŚĆ RENATA język angielski
57 WILIM MARIA zajęcia techniczne
58 WÓJCIK KATARZYNA język hiszpański
59 WRZOSEK IWONA matematyka
60 WUS IWONA matematyka
61 WYSOCKA ANNA język angielski
62 ZAWISTOWSKA ALICJA matematyka
63 ZIÓŁKOWSKA JUSTYNA nauczyciel wspomagający
64 ŻERDZIŃSKI PAWEŁ informatyka