Kadra pedagogiczna 2020/21

L.P nazwisko i imię przedmiot
1  Spychała Katarzyna dyrektor; pedagog
2  Pryczek Maria wicedyrektor; matematyka
3  Konstańczuk-Jancewicz Katarzyna kierownik świetlicy; wychowawca świetlicy
4  Andruszkiewicz Alina edukacja wczesnoszkolna, matematyka
5  Barańska Adrianna nauczyciel wspomagający
6  Biczyk Jacek nauczyciel wspomagający
7  Binder Marta edukacja wczesnoszkolna
8 Bolesta Barbara nauczyciel bibliotekarz
9  Budna Joanna edukacja wczesnoszkolna
10  Budzińska Emilia oddział przedszkolny
11  Chudzik Krystyna edukacja wczesnoszkolna
12  Czacharowska Jolanta wychowawca świetlicy
13  Dobrowolska Barbara wychowanie fizyczne
14  Fajdek Dorota historia
15  Ignaciuk Anna nauczyciel wspomagający
16  Imasz Bożena plastyka
17  Jakubowska Monika wychowawca świetlicy
18  Jasińska Agnieszka biologia
19  Jasińska Agnieszka-L logopeda
20  Kaliszek Renata język polski
21  Kępa Anna język angielski
22  Kowalczyk Beata geografia, przyroda
23  Krzyżanowska Beata język polski,
wychowanie do życia w rodzinie
24  Lesińska-Wardawy Marzena informatyka
25  Lisiak  Magdalena psycholog
26  Litwiniuk Tomasz wychowanie fizyczne
27  Łapiński Adam biologia, religia
28  Markiewicz Ewa wychowawca świetlicy
29  Mikos Marzena terapia pedagogiczna
30  Milewska Monika edukacja wczesnoszkolna
31  Oleasz Dorota język polski
32  Oryga Zofia edukacja wczesnoszkolna
33  Ostowicz Małgorzata informatyka, doradztwo zawodowe
34  Ostrzyniewska Małgorzata nauczyciel bibliotekarz
35  Ościłowicz Dorota religia
36  Palomba Alessandra wychowawca świetlicy
37  Płaskocińska Katarzyna oddział przedszkolny
38  Pogocka Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
39  Ratajczyk    Anna pedagog
40  Rokicka Karolina język angielski
41  Sakwarelidze Elżbieta język niemiecki
42  Spałek Renata edukacja wczesnoszkolna
43  Stawiarz Monika fizyka
44  Stokowska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
45  Stolarek Anna język angielski
46  Sznabel Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
47  Sznabel Irena wychowawca świetlicy
48  Sznabel Maksymilian muzyka, religia
49  Szumowski Robert wychowanie fizyczne
50  Świniarska Monika chemia
51  Urbaniak Ireneusz wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa
52  Urbanowska Grażyna nauczyciel bibliotekarz
53  Wesołowska Aleksandra nauczyciel wspomagający
54  Węgrzyn Emilia etyka
55  Wilkołaska Barbara wiedza o społeczeństwie
56  Wójcik Katarzyna język hiszpański
57  Wus Iwona matematyka
58  Wysocka Anna język angielski
59  Zawistowska Alicja matematyka
60  Ziółkowska Justyna nauczyciel wspomagający