Kadra pedagogiczna 2021/2022

L.P Nazwisko i imię nauczany przedmiot funkcja wychowawstwo klasy
1  Spychała Katarzyna pedagog dyrektor szkoły
2  Pryczek Maria matematyka wicedyrektor
3  Andruszkiewicz Alina edukacja wczesnoszkolna, matematyka 1a
4  Barańska Adrianna nauczyciel wspomagający
5  Biczyk Jacek nauczyciel wspomagający, etyka
6  Binder Marta edukacja wczesnoszkolna 3c
7  Bolesta  Barbara nauczyciel bibliotekarz
8  Brewińska Teresa nauczyciel wspomagający
9  Budna Joanna edukacja wczesnoszkolna 2a
10  Budzińska Emilia wychowanie przedszkolne 0a
11  Chudzik Krystyna edukacja wczesnoszkolna 2c
12  Czacharowska Jolanta wychowawca świetlicy
13  Czerwiński Jerzy nauczyciel wspomagający
14  Dobrowolska Barbara wychowanie fizyczne 4c
15  Fajdek Dorota historia 8a
16  Fijałkowska Karolina język angielski
17  Gałkowska Monika nauczyciel wspomagający
18 Gaweł Bożena wychowawca świetlicy
19  Ignaciuk Anna nauczyciel wspomagający
20  Ignaczewska Monika nauczyciel wspomagający
21  Imasz Bożena plastyka, wychowawca świetlicy
22  Jasińska Agnieszka biologia
23  Kaliszek Renata język polski 8c
24  Kępa Anna język angielski 5b
25  Konstańczuk-Jancewicz Katarzyna wychowawca świetlicy kierownik świetlicy
26  Kowalczyk Anna nauczyciel wspomagający
27  Kowalczyk Beata geografia, przyroda 8b
28  Krzyżanowska Beata język polski, wychowanie do życia w rodzinie 7a
29  Lesińska-Wardawy Marzena informatyka
30  Lisiak  Magdalena psycholog
31  Litwiniuk Tomasz wychowanie fizyczne 4a
32  Magier Zofia biologia
33  Manowiecka- Kulesza Anna psycholog
34  Markiewicz Ewa wychowawca świetlicy
35  Mikos Marzena edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna 3a
36  Milewska Monika edukacja wczesnoszkolna 2b
37  Miodek Katarzyna wychowanie przedszkolne, język angielski 0a
38  Mrozek Łukasz religia
39  Oleasz Dorota język polski 4b
40  Oryga Zofia edukacja wczesnoszkolna 1c
41  Ostowicz Małgorzata informatyka, technika, doradztwo zawodowe 7b
42  Ostrzyniewska Małgorzata nauczyciel bibliotekarz
43  Ościłowicz Dorota religia
44  Pyrgiel Magdalena nauczyciel wspomagający
45  Ratajczyk    Anna pedagog
46  Sakwarelidze Elżbieta język niemiecki
47  Sikora Maria wychowawca świetlicy
48  Spałek Renata edukacja wczesnoszkolna 1b
49  Staroń Laura język hiszpański
50  Stawiarz Monika fizyka, wychowawca świetlicy 7c
51  Stokowska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna 3d
52  Sznabel Agnieszka edukacja wczesnoszkolna 3b
53  Sznabel Irena wychowawca świetlicy
54  Sznabel Maksymilian muzyka, religia
55  Szumowski Robert wychowanie fizyczne
56  Świniarska Monika chemia
57  Urbaniak Ireneusz wychowanie fizyczne
58  Urbanowska Grażyna nauczyciel bibliotekarz
59  Wesołowska Agnieszka nauczyciel wspomagający
60  Wilkołaska Barbara wiedza o społeczeństwie
61  Wiśniewska Katarzyna matematyka
62  Wodzińska Joanna wychowawca świetlicy
63  Wus Iwona matematyka 6a
64  Wysocka Anna język angielski 5a
65  Zalewska Anna język angielski
66  Zaremba Agnieszka logopeda
67  Zawistowska Alicja matematyka
68  Ziółkowska Justyna nauczyciel wspomagający