Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • 03.09.2018r. inauguracja roku szkolnego
 • 23.12.2018r. – 31.12.2018r. zimowa przerwa świąteczna
 • 28.01.2019r. – 10.02.2019r. ferie zimowe
 • marzec 2019r. Dzień otwarty dla kandydatów do SP373 (dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie)
 • 10.04.2019r. godz. 900 egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych
 • 11.04.2019r. godz. 900 egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • 12.04.2019r. godz. 900 egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego
 • 15.04.2019r. godz. 900 egzamin ósmoklasisty z j. polskiego
 • 16.04.2019r. godz. 900 egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • 17.04.2019r. godz. 900 egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
 • 18.04.2019r. – 23.04.2019r. wiosenna przerwa świąteczna
 • 21.06.2019r. zakończenie roku szkolnego
 • 22.06.2019r. – 31.08.2019r. ferie letnie

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w r. szk. 2018/2019 (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649): dni egzaminów (dla uczniów, którzy nie biorą w nich udziału) oraz 2.11.2018r. i 2.05.2019r.