Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  • 02.09.2019r.                             inauguracja roku szkolnego
  • 23.12.2019r. – 31.12.2019r.        zimowa przerwa świąteczna
  • 10.02.2020r. – 23.02.2020r.    ferie zimowe
  • 09.04.2020r. – 14.04.2020r.    wiosenna przerwa świąteczna

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne terminy 21, 22 i 23 kwietnia zostały zmienione na terminy majowe, a drugi termin z 1-3 czerwca przesunięty na lipiec:

  • 16.05.2020r. godz. 900             egzamin ośmioklasisty z języka polskiego
  • 17.05.2020r. godz. 900            egzamin ośmioklasisty z matematyki
  • 18.05.2020r. godz. 900            egzamin ośmioklasisty z języka obcego nowożytnego
  • 7-9 lipca 2020 r                          egzaminy ósmoklasisty – termin II
  • 26.06.2020r.                            zakończenie roku szkolnego
  • 27.06.2020r. – 31.08.2020r.    ferie letnie

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w r. szk. 2019/2020 (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603):

2-3.I.2020r., 21-23.IV.2020r.zamienione na 16, 17 i 18 maja 2020r, 12.VI.2020r.

Łącznie 6 dni*

 

*pozostałe dwa to rezerwa na nieprzewidziane sytuacje losowe lub inne.