Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020r.        inauguracja roku szkolnego

23.12.2020r. – 31.12.2020r.        zimowa przerwa świąteczna

18.01.2021r. – 29.01.2021r.        ferie zimowe

25.05.2021r. godz. 9:00        egzamin ośmioklasisty z języka polskiego

26.05.2021r. godz. 9:00    egzamin ośmioklasisty z matematyki

27.05.2021r. godz. 9:00    egzamin ośmioklasisty z języka obcego nowożytnego

01.04.2021r. – 06.04.2021r.        wiosenna przerwa świąteczna

25.06.2021r.    zakończenie roku szkolnego

26.06.2021r. – 31.08.2021r.        ferie letnie

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w r. szk. 2020/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603):

25, 26, 27.05.2021r., 4.06.2021r.