Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  • 01.09.2021r.                               inauguracja roku szkolnego
  • 23.12.2021r. – 31.12.2021r.       zimowa przerwa świąteczna
  • 31.01.2022r. – 13.02.2022r.       ferie zimowe
  • 24.05.2022r. godz. 900              egzamin ośmioklasisty z języka polskiego
  • 25.05.2022r. godz. 900                egzamin ośmioklasisty z matematyki
  • 26.05.2022r. godz. 900                egzamin ośmioklasisty z języka obcego nowożytnego
  • 14.04.2022r. – 19.04.2022r.       wiosenna przerwa świąteczna
  • 24.06.2022r.                              zakończenie roku szkolnego
  • 25.06.2022r. – 31.08.2022r.       ferie letnie

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w r. szk. 2020/2021 (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)):

12.11.2021r, 07.01.2022r., 02.05.2022r., 24,25,26.05.2022r.

Łącznie 6 dni