Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

01.09.2022r. inauguracja roku szkolnego

23.12.2022r. – 31.12.2022r. zimowa przerwa świąteczna

13.02.2023r. – 26.02.2023r. ferie zimowe

23.05.2023r. godz. 900 egzamin ośmioklasisty z języka polskiego

24.05.2023r. godz. 900 egzamin ośmioklasisty z matematyki

25.05.2023r. godz. 900 egzamin ośmioklasisty z języka obcego nowożytnego

06.04.2023r. – 11.04.2023r. wiosenna przerwa świąteczna

23.06.2023r. zakończenie roku szkolnego

24.06.2023r. – 31.08.2023r. ferie letnie

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w r. szk. 2022/2023 (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603):

31.10.2022r., 02.05.2023r., 23,24,25.05.2023r. , 09.06.2023r.

Łącznie 6 dni