Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

04.09.2023r.  inauguracja roku szkolnego

23.12.2023r. – 31.12.2023r.     zimowa przerwa świąteczna

15.01.2024r. – 26.01.2024r.     ferie zimowe

28.03.2024r. – 02.04.2024r.   wiosenna przerwa świąteczna

14.05.2024r. godz. 900   egzamin ośmioklasisty z języka polskiego

15.05.2024r. godz. 900   egzamin ośmioklasisty z matematyki

16.05.2024r. godz. 900   egzamin ośmioklasisty z języka obcego nowożytnego

21.06.2024r.    zakończenie roku szkolnego

22.06.2024r. – 31.08.2024r.     ferie letnie

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w r. szk. 2023/2024 (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603):

2-3.11.2023r., 02.05.2024r., 14,15,16.05.2024r. , 31.05.2024r.

Łącznie 7 dni