Komunikat Rady Rodziców

Szanowni Rodzice,

W dniu 5.09.2018r odbyło się zebranie Rady Rodziców. Po wielu burzliwych naradach zadecydowaliśmy o wysłaniu do Państwa maila z prośbą o wsparcie finansowe. Protokół Komisji Rewizyjnej z rozliczeniem wydatków roku ubiegłego pojawi się w ciągu 2 tygodni na stronie szkoły. Również na stronie www.sp373.srv.pl pojawi się nowa zakładka „Rada Rodziców”, gdzie na bieżąco będziemy wrzucać wszystkie informacje z Rady, tak, aby zachować pełną transparentność w komunikacji z Państwem.

W telegraficznym skrócie czym zajmuje się Rada:
  • opiniowaniem wniosków złożonych przez Dyrektora Szkoły dotyczących Regulaminu, Statutu czy decyzji Rady Pedagogicznej.
  • opiniowaniem wniosków złożonych przez nauczycieli w sprawie dofinansowania nagród (konkursy przedmiotowe, sportowe, koło teatralne, Thea – trick, nagrody na koniec roku szkolnego, kroniki) oraz przekazaniem środków
  • opiniowaniem wniosków złożonych przez rodziców w sprawie dofinansowania wycieczek szkolnych ( w zeszłym roku to prawie 5000zł) oraz przekazaniem środków
  • zamawianiem usług tj. Koncert z Filharmonii lub Usługa Xero
  • zabezpieczeniem potrzeb medycznych gabinetu pielęgniarskiego, zakupem książek i prenumerat czasopism do biblioteki szkolnej
  • zakupem strojów sportowych dla drużyn szkolnych
  • przekazywaniem wsparcia na organizowane przez Samorząd uczniowski dyskoteki szkolne
  • i wiele innych
Rekomendujemy Państwu wpłatę 10zł m-c na konto Rady Rodziców (składka może być opłacana w ratach wybranych przez Państwa, roczna, kwartalna, miesięczna). Dzięki Państwa finansowemu wsparciu utrzymamy działalność Rady i będziemy w stanie rozwijać się i przygotować kolejne formy wsparcia tj. Stypendia naukowe, Reklama szkoły, Wsparcie dla potrzebujących rodzin uczniów czy zwyczajnie więcej nagród konkursowych.

Składkę należy wpłacić na konto Rady Rodziców:

NR KONTA RADY RODZICÓW
Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1883 0000 0005 0600 1924

Tytułem: WPŁATA NA RR ZA MIESIĄC/ROK/KWARTAŁ ………. 2018/2019r. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA. KLASA.

Serdecznie dziękujemy

Prezydium Rady Rodziców