Konkurs biblioteczny „SLEEVEFACE – ubierz się w książkę”

Regulamin konkursu „SLEEVEFACE – ubierz się w książkę”

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 373 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie. Polega na sfotografowaniu okładki książki wraz ze swoją twarzą, sylwetką lub innym tłem tak, aby stanowiła całość. W efekcie powstaje złudzenie, dzięki któremu fotografowana osoba staje się częścią książkowej ilustracji.

Organizator konkursu: biblioteka szkolna.

Czas trwania konkursu: do 30 kwietnia 2022 r.

Celem konkursu jest:

 • – promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób,
 • – zapoznanie z nowościami książkowymi zakupionymi do biblioteki szkolnej,
 • – rozwijanie wyobraźni i możliwości twórczych.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 373 I. J. Paderewskiego w Warszawie.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii w formie Sleeveface.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej technice (czarno-biała lub kolorowa) i przestrzeni (biblioteka, szkoła, dom, ogród itp.) z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego.
 4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.
 5. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 6. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 7. Prace w formacie JPG należy przesłać na adres malgorzata@sp373.srv.pl,
  podając imię, nazwisko oraz klasę.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora.
 2. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:
 • – kreatywność,
 • – technika wykonania,
 • – ujęcie tematu,
 • – kompozycja zdjęcia.
 1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu.
 3. Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na konkurs zdjęć na stronie internetowej szkoły, Facebooku biblioteki oraz na wystawie.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami  na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku biblioteki .

Zapraszamy

p. Małgorzata Ostrzyniewska