Konkurs Wiedzy o Mazowszu

„Konkurs wiedzy o Mazowszu” III edycja- przygotowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Celem tego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego. Jednym z elementów konkursu jest zrealizowanie projektu o Mazowszu.
W naszej szkole realizowaliśmy projekt w listopadzie i grudniu:

Skład zespołu zadaniowego: Weronika Feldo, Julia Gawęda oraz Antonina Groblewska
Imię i nazwisko opiekuna projektu: Barbara Wilkołaska
Cele projektu:
Zapoznanie uczniów szkoły z historią Saskiej Kępy, jako miejsca, gdzie znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z różnych części Warszawy.
Pokazanie, że Saska Kępa to niezwykła część Warszawy, z którą związane są liczne osoby znane i zasłużone dla kultury.
Wyjaśnienie nazewnictwa miejsc i ulic Saskiej Kępy, związanych z miastami rozsianymi po całym świecie.
Stworzenie rysu historycznego Saskiej Kępy ze wskazaniem, że budowniczymi Saskiej Kępy byli między innymi cudzoziemcy.

Stąd właśnie nazwa projektu:
Światowa Saska Kępa.

Rezultaty:
– przygotowanie prezentacji dotyczących Saskiej Kępy
Opis zrealizowanych działań:
Ze względu na pandemię, uczennice miały bardzo ograniczone możliwości, aby pracować w terenie. W związku z tym przeprowadziły rozpoznanie, jakie aspekty tej części Warszawy wziąć pod uwagę, uwzględniając temat projektu.
Uwzględniając lokalizację Szkoły Podstawowej nr 373, zwróciły uwagę na nazewnictwo ulic Saskiej Kępy i podjęły próbę wyjaśnienia ich pochodzenia.
Idąc tym tropem, uczestniczki projektu, postanowiły wskazać, iż Saska Kępa, jako miejsce, gdzie znajdują się liczne siedziby ambasad, zaprasza również zróżnicowaniem kulinarnym.

Dlaczego Saska? Z pewnością bardzo cennym spostrzeżeniem uwzględnionym w jednej z prezentacji jest wyjaśnienie pochodzenia samej nazwy Saska Kępa oraz opisanie wpływu obcokrajowców na jej rozwój.
Zachęcamy do lektury i poznania Saskiej Kępy!

prezentacja Saska Kępa(pdf)

Saska Kępa – historia(pdf)

p. Barbara Wilkołaska