Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 373
im. I. J. Paderewskiego

ul. Angorska 2
03-913 Warszawa

NIP: 113-29-50-012
REGON: 367999195

Kontakt:
tel. (22) 617-57-24,
fax (22) 616-37-12
e-mail: sekretariat@sp373.srv.pl

https://www.facebook.com/SP373

Dyrektor szkoły: p. Katarzyna Spychała
Zastępca dyrektora: p. Maria Pryczek
Sekretariat: p. Beata Polkowska

Administratorki dziennika elektronicznego Librus:
p. Iwona Wus
p. Maria Pryczek