Lekcja 2b z MPWiK

13.04. dzieci z klasy 2b wirtualnie odwiedziły Muzeum MPWiK, by poznać zasady działania miejskich oczyszczalni ścieków oraz sposoby pozyskiwania wody pitnej. Dowiedziały się, jakich odpadów nie wolno wrzucać do kanalizacji oraz czym może grozić niezastosowanie się do tych zasad. To było ciekawe i pouczające spotkanie.

galeria

p. Agnieszka Sznabel