List Prezydenta Warszawy – do Rodziców.

KORONOWIRUS – prośba o  poinformowanie rodziców/opiekunów

Przekazujemy treść informacji z urzędu:

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o pilną dystrybucję poniższych informacji do rodziców i/lub opiekunów dzieci i uczniów:

  1. list p. Prezydenta m.st. Warszawy (pdf): list PP. do rodziców,
  2. komunikaty na stronie www BE dot. zmian w rekrutacji do klas I w SP oraz do przedszkoli (w różnych językach):

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Edukacji (BE),
Wydział Informacji Oświatowej