Lista zakwalifikowanych na „Zimę w Mieście 2018”

„ZIMA W MIEŚCIE 2018”

Warszawa, 18 grudnia 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 373
Angorska 2
03-913 Warszawa
tel. 226175724

Szkoła Podstawowa nr 373 uprzejmie informuje, że uczniowie, którzy złożyli w okresie od 27 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. Karty Kwalifikacyjne Uczestnika Wypoczynku na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” realizowany w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w Szkole Podstawowej nr 373 zostali zakwalifikowani do ww. programu.

         Opłaty za żywienie* w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” należy wnieść w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 5 stycznia 2018 roku, na konto Szkoły Podstawowej nr 373, nr konta:  37 1030 1508 0000 0005 5038 8073

Zaktualizowany harmonogram zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” realizowany w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

02.01.2018 r. 05.01.2018 r. Wniesienie opłat za żywienie* w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów zakwalifikowanych, w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.
 

18.12.2017 r.

 

 26.01.2018 r. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów w ramach wolnych miejsc, kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 373 dysponuje wolnymi miejscami dla uczestników Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018”.

* Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2017/2018 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.